Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ying Media, Zwarteweg 4, 8603 AA Sneek. Uitgever van GrootSneek, GrootHeerenveen, GrootdeFryskeMarren & Terschelling magazine.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Ying Media kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Ying Media en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ying Media verstrekt. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op de aanvragen abonnementen via mail naar info@yingmedia.nl en/of via skylgenet.nl.

Bij Ying Media kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Waarom Ying Media deze gegevens nodig heeft
Ying Media verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Ying Media je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Ying Media gegevens bewaart
Ying Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst tot stand gekomen is.

Delen met anderen
Ying Media verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yingmedia.nl. Ying Media zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging en SSL
Ying Media neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ying Media maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ying Media verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ying Media op via info@yingmedia.nl.

Contact
Ying Media is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Zwarteweg 4. 8603 AA Sneek
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53919777
  • Telefoon: 0515-745005
  • E-mailadres: info@yingmedia.nl